vajinismus tedavisi ankara ücreti

Vajinismus hasebiyle ertelenmesi ve kaçınılması gereken ancak problem haline dönüşen cinsellik, ilişkileri okunuşu derinden etkiler.Bu sebeple tedavisi geciktirilmemelidir. Ülkemizdeki genişlik makro seksüel rahatsızlıkların başında gelen vajinismus, Türkiye’de 10 kadından 1’inde görülüyor. Cinselliğin birleşik tabu olması, cinsel eğitim verilmemesi, kulaktan dolma yanılgı bilgiler, maddeye sorunlar gibi fazla sayıda sebep yüzünden ortaya çıkan vajinismus rahatsızlığı, çiftlerin evliliklerini birlikte tehlikeye sokabiliyor.

Vajinismus; kadının, eşi evet da cinsel partneriyle ilişkide bulunmak istemesine rağmen, elinde olmayan sebepler yüzünden ağrı ve zaviye endişesiyle ‘aşk kasları’ aşağılık verilen pelvik kaide kaslarını kasarak ilişkiye engel olması ile oluşan, ruhsal kökenli yalnız cinsî izlev bozukluğudur. Kadın eşeysel ilişki sırasında acı endişesi yüzünden kendisini koruma görevlisi çabasıyla pelvik aya kaslarını orada tek engel varmışçasına kasarak ilişkiye mâni olur. Vajinismus rahatsızlığının müteaddit saf sebebi olduğuna, ancak altta yatan ruhsal sebeplerden en kötüsünün taciz evet da tecavüze maruz kalma olduğuna alamet ediyor.

KAS KASILMALARI SIRTA VURUYOR

Ülkemizde vajinismus görülme oranı 10 da 1’dir. eşeysel bağlantı sırasında tepke şekilde gerçekleşen kas kasılmaları, vajina haricinde kalça, bel, karın, sırt okunuşu hatta kadem parmaklarına miktarda yaygın benzer şekilde görülebilir. eksiksiz bu kasılmaların sebebi vücudun kendisini koruma içgüdüsüne bağlıdır. Bilinçdışında geçmişten gelen cinsî bağ ile müteallik yerleşmiş birtakım olumsuz düşünceler yüzünden kadın, temas sırasında eşine icazet burayı kontrol et veremeyebilir.

EVLİLİĞİ BİTİREBİLİYOR

Sevginin, aşkın bir ifadesi olan eşeysel yaşamın bu şekilde sekteye uğraması, erkekte reddedilme duygusuyla öfkeye kızgınlığa okunuşu eşinden uzaklaşmaya karada açabilirken, kadında utanç ve suçluluk duygusuna sebep olabilir. Sonuçta da çiftin ilişkisi günden güne bozulabilir. Ancak fazla hususi benzer süje olan bu meseleyi çiftler utanç, suçluluk, yenilgi, öfke, rahatsızlık duygularıyla kimseyle paylaşamamakta, ailelerin okunuşu çevrelerin genç erkek konusunda tahakküm yapmaları nedeniyle birleşik jinekoloğa başvurmaktadırlar.

Ülkemizde seksüel terapi ile uğraşan jinekolog sayısı az olduğu yoluna müteaddit müracaat hüsranla sonuçlanmakta, çiftlerin başarıya olan inancı gün geçtikçe azalmakta okunuşu çözümlenebilir sadece problem olan vajinismus, içinden çıkılamayacak derecede büyümekte ve evliliklerin bitmesiyle sonuçlanabilmektedir.

MASUMİYETİ yitirme KORKUSU tesirli OLUYOR

Vajinismusun sebepleri, ruhsal ve seyrek de maddeye yaşamış olmak şartıyla ikiye ayrılabilir. seyrek fiziksel sebepler arasında vajinal ve vulvar enfeksiyonlar, mebiz kistleri, pelvik inflamatuar hastalıklar, endometriosis, sistit gibi hastalıklar sayılabilir.

Vajinismusun en yerinde görülen sebepleri ise ruhsal sebeplerdir. bakirlik zarının kutsal olması okunuşu çocukluk çağından itibaren kızlık zarını korumaya müteveccih verilen eğitimler, söylemler, davranışlar, bazı kadınlarda masumiyeti kaybetmek istememe haysiyetiyle vajinismus gelişmesine sebep olur.

Cinselliğin aynı tabu olması, cinsel eğitim verilmemesi, kulaktan dolma yanlış seksüel bilgiler okunuşu vajinismus gelişmesinde çok ehemmiyetli nedenlerdir. Ülkemizde toy kızların çoğu erdenlik zarının patlayacağı, çok ziyade zaviye çekeceği, fazla aşkın nezif olacağı, cinselliğin sadece erkekler için olduğu, cinsel haz duymanın ayıp, yasak, günah olduğu gibi yanılgı bilgilere sahiptir. Bu yanılgı bilgilere ilk geceyi muvaffakiyet ile atlatıp kendini kanıtlama isteği de eşlik etmektedir.

EN ACI SEBEPLERİ TACİZ VE TECAVÜZ

Eşini sevmeme, zorla evlendirilme, ilişki okunuşu evlilik problemleri, eşe karşıt duyulan öfke, gebelik korkusu, kontrolü kaybetme korkusu gibi nedenler okunuşu vajinismus nedenleri arasında sayılabilecek nedenlerdir.

Vajinismusun altta yatan sebeplerinden işaret acıları ise taciz ya da tecavüze maruz kalmadır. Bilinçdışına itilen bu travma, ötede vajinismus başta yetişmek şartıyla birçok psikolojik sorunlara illet olur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “vajinismus tedavisi ankara ücreti”

Leave a Reply

Gravatar